STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA LPPM : Sari Rahmadhani, S.E, M.Si. Akt, CA.
SEKERTARIS LPPM : Dhian Andanarini Minar Savitri, S.E., M.M.
Ka. UNIT PENELITIAN : Kukuh Mulyanto, S.S., S.E., M.M.
Ka. UNIT PENGABDIAN : Astohar., S.E., M.M.